Školní družina

 

Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro

zájmové vzdělávání.

 

Školní družina při základní škole v Žulové je rozdělena na dvě oddělení.

 

    1. Oddělení vede Alena Macečková  

    2. Oddělení vede Bc. Eva Schopfová

 

Základní informace pro rodiče:

 

  • Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, děti dojíždějící ze spádových obcí.
  • Provoz školní družiny je 6.25 - 16.00 hodin v pracovních dnech.
  • Na každý školní rok musí být dítě do ŠD znovu přihlášené. Odhlášení je možné jen v pololetí školního roku.
  • Děti odchází ze ŠD samy nebo v doprovodu rodičů, prarodičů či staršího sourozence, podle Vámi uvedených údajů na zápisním lístku. Každou změnu v odchodu dítěte požadujeme písemně, s aktuálním datem a podpisem rodiče/zákonného zástupce/.
  • Číslo na mobilní telefon do školní družiny je 737 038 544.