ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Projektový den - lidské tělo

Dne 14. února proběhl v první třídě projektový den Lidské tělo. Cílem bylo opakování, procvičování a rozšíření znalostí o lidském těle.

Žáci pracovali pod vedením žáků 8. třídy v malých skupinách.

Den jsme zahájili rozcvičkou s písničkou „Hlava, ramena, kolena, palce“, při které jsme si zopakovali základní části lidského těla. Další aktivitou bylo obkreslování žáků na balící papír a dopisování názvů částí lidského těla a vlepení do něho vnitřních orgánů. Žáci také poznávali kostru a po vystřižení jednotlivých částí ji složili. S pomocí starších žáků vyhledali informace o počtu kostí v těle, počtu zubů u dítěte a dospělého člověka, spočítali obratle, žebra a podobně.

V další části si žáci povídali o pěti smyslech člověka. Jak nám pomáhají v životě a naopak, jak nám absence některého ze smyslů komplikuje život. 

V rámci jednotlivých aktivit na připravených stanovištích si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži absenci lidského zraku kreslením se zavázanýma očima. Také si procvičili chuťové buňky ochutnáváním a poznáváním různých potravin.

Do přichystaných šablon zoubků vlepovali, které potraviny jsou zdravé a které bychom měli jíst co nejméně.

Na závěr jsme si povídali o tom, co nového jsme se dozvěděli, co nás nejvíce zaujalo a co se nám nejvíce líbilo.

Tento den jsme se dozvěděli spoustu nových informací a už se těšíme na další společné vyučování s žáky 8. třídy, kterým děkujeme za vedení, trpělivost a poskytnutí nových informací o lidském těle.

 

 

Fotogalerie: Lidské tělo

Konverzace a anglickém jazyce - okresní kolo

Jako každý rok již tradičně proběhlo setkání vybraných žáků jednotlivých zúčastněných škol, aby předvedli svou znalost komunikace v anglickém jazyce na různá témata.  Letos byla účast největší. Naši školu reprezentovala žákyně 8. třídy Veronica Semenets v kategorii žáků 8. a 9. tříd. Vzhledem k vysoké úrovni jazykových znalostí a vyrovnaným výkonům to měla porota velmi těžké, protože  soutěžilo 15 žáků, což byl zatím nejvyšší počet. Děti zvládají komunikaci v anglickém jazyce plynule a s velkou slovní zásobou, je vidět, že mnohé z nich využívají možnosti moderních technologií, cestují, hovoří s kamarády i s jiných zemí na internetových portálech nebo sledují filmy apod. Mnohé z nich mají jasnou motivaci a ambice, ví, že cizí jazyk zvláště angličtina jim otevírá další možnosti a uplatnění v budoucím profesním i osobním životě. 

Blahopřejeme Veronice k 9. místu. Oceňuji její snahu a píli s jakou se na soutěž připravovala.

Mgr. Dagmar Nitkulincová

 

 

Fotogalerie: olympiáda v AJ

Bruslení

Uskutečněno s žáky 8. a 9. třídy. Počasí bylo výstavné, bylo teplo, hlavně nepršelo a led byl skvěle připravený. Žáci si užili hodinu a půl skvělého bruslení. Ti zkušenější si zdokonalovali techniku bruslení. Ti méně zkušení se snažili osvojit si tuto techniku. Bruslení se všem moc líbilo a děkují vedení, že jim bruslení v Jeseníku bylo umožněno.

Vypracoval: 

Mgr. Dušan Mondek

 

Fotogalerie: Bruslení

Starověký Egypt - projektový den

 

Fotogalerie: Egypt

Terezín - seminář

Projet kus republiky, ze Žulové až do Terezína, za poznáním historie má jednoznačně pozitivní dopad na kultivaci lidské duše. 

Dvoudenní seminář v Terezíně není jen o historickém vzdělávání o holocaustu, během něhož se žáci dozví o nuceném pobytu Židů v ghettu Terezín během druhé světové války, jejich následné deportaci na východ do vyhlazovacích koncentračních táborů. Seminář je z mého pohledu skvělým pomocníkem při budování etických a občanských kompetencí. Výuka o holocaustu totiž vede žáky k zamyšlení, kam až mohou vést předsudky, které každý z nás má a se kterými je třeba pracovat. Žáci si uvědomí, jak může dopadnout zneužití moci, jak moc důležité je učit se kritickému myšlení a dát si pozor na propagandu. Vede je také k poznání konkrétních příběhů lidského utrpení a hledání paralel s dnešním světem. Vede je k lidskosti, rozpoznání útisku, šikany. Žáci si uvědomí, jak důležité je tyto negativní projevy nejen nekonat, ale ani nepřehlížet, nestát se tak jejich přihlížejícím divákem. 

Seminář očima dětí:

Odjeli jsme na dva dny do bývalého ghetta Terezín. Už na začátku jsem věděla, že to bude nezapomenutelný zážitek. Když jsme vjeli do města, bylo mi trochu smutno. S paní průvodkyní jsme procházeli celý Terezín. Ke každé části se vázal příběh. Paní průvodkyně nám vyprávěla třeba o holčičce, která přežila. Jmenuje se Helga Weissová, paní Weissová stále žije. Měla pokojíček v rohu budovy, kde společně žila s ostatními děvčaty. Helga v Terezíně malovala, díky ní se dochoval obraz Terezína takový, jaký opravdu byl. Smutný a bolavý. Jednou děvčata napadlo, že část jídla, které dostávají, dají bokem a zaplatí jím pánovi, který měl v ghettu s sebou harmoniku. Pak si jen domluvily kluky a po večerech společně tančili a nahrazovali si tím své ztracené mládí. Byli jsme se podívat také v Muzeu ghetta, kde jsou na zdech vypsána všechna jména uvězněných a většinou zavražděných dětí. V té samé budově bydleli kluci, kteří toužili vědět a poznat svět, proto se tajně vyučovali na půdě. Kluci dokonce vydávali časopis. 

Prohlédli jsme si také ubikaci, kde Židé museli žít. Prostor byl velmi malý a stísněný, bylo mi jich opravdu líto. Při prohlídce jsme opustili hradby a dostali se ke krematoriu, kde jsme viděli dobové pece, ve kterých pálili těla Židů i vězňů z Malé pevnosti. Bylo to první místo, kde se mi chtělo už brečet. 

Večer jsme se od tématu holocaustu odpoutali. Paní učitelky nás vzaly na prohlídku podzemního pevnostního systému Terezína. Terezín nechal postavit Josef II. jako pevnost, která nás měla chránit před Prusy. Šli jsme potmě s lucernami v ruce a prošli jsme si část chodeb, kterými se kdysi pohybovali minéři. Na konci prohlídky jsme šli chodbou úplně potmě, hezky za sebou jako vláček. Moc se nám to líbilo. 

Druhý den ráno jsme navštívili Malou pevnost. Pan průvodce nám vyprávěl, v jakých hrozných podmínkách zde museli Židé a čeští odbojáři proti nacismu žít. Jedna místnost sloužila pro více než 100 vězňů, v těch největších živořilo až 500 mužů. Bylo tam tolik samotek. Nacisté v Malé pevnosti zřídili i koupelnu, kde se mohli vězni i oholit. Tato místnost se ale nepoužívala, byla to jen přetvářka pro Červený kříž, který Terezín navštívil. V den naší návštěvy panovalo špatné počasí, o to víc jsme si uvědomovali, jak hrozné to tam muselo být. 

Kromě smutných chvil to byl krásný výlet a chtěli bychom se podívat i do Osvětimi. 

 

Fotogalerie: Terezín

Proč je tolik důležité nezapomínat?

Výuka holocaustu není jen popis tragické události ve 20. století, která zásadně otřásla lidstvím, kdy z rasových důvodů ve vyhlazovacích táborech byli zabiti Židé a Romové. Při výuce o holocaustu žáky vedeme k zamyšlení nad otázkou užívání a zneužívání moci, nad otázkou, jaká je role a odpovědnost jednotlivce, skupiny, národa v otázce dodržování či porušování lidských práv. Žáci si uvědomí, kam až mohou vést předsudky, který každý z nás má, a se kterými je třeba pracovat. Uvědomí si také, že holocaust není jen o vraždění, že do toho spadá celá řada omezujících příkazů, zákazů, včetně nuceného přesídlení. 

O holocaustu se učí děti již v páté třídě, kdy není nutné zdůrazňovat počty mrtvých, spíše jde o uvědomění, jaké situace i jejich vrstevníci museli podstupovat – zákaz chodit do parků, do kin, do školy, opuštění domova, svých osobních věcí, roztržení rodin, ztráta přátel a svých blízkých. 

Žáci pátého ročníku se zamýšleli nad tím, co by si oni s sebou sbalili do jednoho batůžku ze svých věcí, kdyby museli opustit domov. Uvědomili si, jaký smysl, význam pro ně mají konkrétní věci. 

Uvědomí si také, jaký smysl a význam pro ně má rodina a přátelství. Také zjistí, že i malé činy - úsměv, pozdrav  mohou pomoci, být projevem hrdinství. Naopak již nyní ví, že být u projevů ponižování či dnes bychom použili pojem šikany, a neupozornit na ni, může být bráno jako spoluúčast na nich.

 

Fotogalerie: Výuka

Závody na sněhu

Bezva odpoledne jsme si užili v družině v pondělí 15. ledna 2023, když jsme závodili, kdo sjede kopec nejrychleji a kdo dojede nejdál. Vítězové byli odměněni diplomem a malou věcnou cenou, všichni ostatní dostali sladkost. Pochvala patří všem dětem za disciplinované chování při sportování.

Foto: E. Schopfová

Text: A. Macečková

 

Fotogalerie: Závody na sněhu

Sbírka krabice od bot

Do tradičná sbírky se letos poprvé zapojila i naše škola. Děti donášely věci pro své méně šťastné vrstevníky. Věcí bylo nakonec tolik, že jsem museli přibalit několik dalších balíčků. Doufáme, že jsme dětem udělali radost.

Fotogalerie: Krabice od bot

Mladší žáci slaví první místo

Nedodělanou práci dokončili kluci letos. Loni jsme si nechali první místo těsně uniknout, tentokrát se nám to již nestalo. Po bezproblémovém postupu z okrskového kola jsme zavítali do jesenické haly. Naštěstí jsme byli schopni se hned od začátku přizpůsobit daleko většímu hřišti a jinému rozestavení. 

V prvním zápase jsme narazili na staré známé - kluky z Javorníku. V utkání jsme od začátku dominovali, ale nebyli jsme schopni zamířit mezi tři tyče. První gól přišel naštěstí těsně před poločasem. Ve druhém jsme pálili šanci za šancí, takže výsledek byl dlouho na vážkách. Až minutu před koncem přinesl uklidnění gól Šarmana 2:0.

Ve druhém zápase nás čekalo derby s Vápennou. Zde se naplno ukázala naše kvalita a zkušenosti a soupeře jsme přehráli 8:0. Ve třetím zápase jsme si tak mohli v případě vítězství zajistit první místo a tím i postup do krajského finále. Nastoupili jsme odhodlaně a soupeře nepouštěli za půlku. Převahu jsme byli schopni vyjádřit i střelecky, takže jsme rychle vedli 4:0. Pak jsme bohužel povolili v koncentraci, čehož soupeř dokázal zkušeně využít. Dva slepéne góly, skóre 4:2 a bylo opět o co hrát. Když pak soupeř dokázal po odrazu dvě minuty přek koncem snížit na 4:3, byl osud zápasu na vážkách. Ale poslední dvě minuty jsme odehráli s přehledem na půlce soupeře a mohli tak zaslouženě slavit titul.

Oslava se následně přelila i do zápasu s Vidnavou. Během úvodní minuty jsme dvakrát inkasovali - 0:2. Teprve po tomto šoku jsme začali běhat a předvádět výkony z minulých zápasů. Soupeř už byl ale v zápase a bojoval ze všech sil. Hrál se tak výborný florbal. My jsme z tlaku byli schopni vydolovat aspoň vyrovnání - 2:2.

 
Sestava: Murín - Kadlec, Šimoník, Kryl, Šarman, Stavinoha, Grančák, Škodík, Ehrenberger, Jurečka

Fotogalerie: Mistři okresu

Pravěk v 6. třídě

Dějepis není  o memorování, jak si někteří myslí, ale o získávání a prezentaci informací. Šesťáci si vyzkoušeli prezentovat své poznatky o pravěku dokonce pomocí krátkého videa a velkoformátových výtvarných prací. A aby si zajistili vděčné publikum, pozvali jedno pozdní předvánoční odpoledne své rodiče. A když připravili i pohoštění, setkání se neslo v příjemném duchu. Zlatým hřebem byla samotá prezentace videí. Že se jednalo o velmi podařené dílka se můžete přesvědčit na nešem FB. 

Fotogalerie: Pravěk

Tradiční vánoční turnaj ve florbale

Asi nepřekvapím, že i letos vyhrál tým učitelů. Horší je, že si každým rokem musí zvát lepší a lepší posily :-). Z žákovských týmů byli nejlepší deváťáci, kteří využili své fyzické převahy. Příjemným překvapením byly výkony šesťáků. kteří prohráli všechny své zápasy velmi těsně a příští rok budou aspiranty na první místa. 
V turnaj dívčích týmů byly všechny výsledky velmi těsné. Vítězsví se podařilo urvat děvčatům z osmé třídy. 
O výsledky ale poslední školní den před Vánočními svátky ale nešlo. Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře a nezbývá, než si tuto atmosféru přenést do roku 2024.

Fotogalerie: Florbal

Vánoční strom pro zvířátka

Štědré Vánoce jsme připravili i zvířátkům v lese. Je to taková družinová tradice, že si děti připraví nadílku pro lesní zvířátka a společně ji zaneseme k lesu. 

Foto a text: A. Macečková

 

Fotogalerie: Vánoční strom

Koledování

Velmi zdařilou akcí školní družiny bylo čtvrteční (21. 12. 2023) „ Koledování“. Společným zpíváním koled a vánočních písní jsme se zase o kousek přiblížili Vánocům. Nechyběl výborný punč, ani cukroví…

Foto a text: A. Macečková

Fotogalerie: Koledování

Předvánoční akce v 1. třídě

Na Vánoce se nejvíce těší nejmenší. Čekání na dárečky jsme jim zkrátili dvěmi akcemi.
 
Nejdříve jsme se vydali tam, kde to znají a měli velmi rádi - do MŠ Žulová. Zde jsme si užili dopoledne plné her s kamarády, kteří ještě zůstali ve školce a povídáním s paními učitelkami ze školičky. Samozřejmě všem předvedli, co všechno se již naučili. Dopoledne bohužel rychle uteklo a museli se se všemi rozloučit. 
 
Druhou akcí byla již přímo besídka ve třídě. Děti donesly cukroví, malé dárky pro spolužáky. Společně jsme si zaspívali kolegy, řekli, jaké dárky by jsme si přáli najít pod stromečkem. 
 
Doufáme, že se dětem všechny přání splní a opět se těšíme na setkání v roce 2024.

Fotogalerie: Vánoční akce v 1. třídě

Návštěva vánočně vyzdobeného zámku

Abychom si zkrátili čekání a nasáli vánoční atmosféru, navštívili jsme vánočně vyzdobený zámek v Javorníku. V průběhu prohlídky jsme byli seznámeni se starými zvyky, ukázali nám, jak se na zámku žilo a slavili Vánoce. Moc pěkné dopoledne jsme završili procházkou po zámeckém parku. 

Fotogalerie: Zámek

Florbal 1. stupně

Letos se vrátil kroužek florbalu pro děti z prvního stupně. Aby se ukázalo, jak jsme na tom, vyrazili jsme na turnaj v Časké Vsi. Ukázalo se, že máme přžeci jenom pár let ztrátu v tréninku a narazili jsme na lepší týmy. Ale aspoň máme motivaci k tréninku a příště jim třeba porážku oplatíme. 

Fotogalerie: Čeps cup

Mladší žákyně 3. v okrese

Letos jsme přihlásili všechny kategorie. Rovnou do finále byly nasezeny dívky z 6. a 7. třídy. Bez nějaké větší přípravy tak hned absolvovali turnaj na velkém hřišti v Jeseníku. V této kategorii bývají výsledky vždy těsné a rozhoduje minimum vstřelených gólů. Holky po celý turnaj bojovaly ze všech sil a odměnou jim byla houpající se medaile na krku za třetí místo. Holkám gratulujeme a doufáme, že u sportu zůstanou i nadále. 

Fotogalerie: Mladší žákyně

V městské knihovně

V prosinci jsme navštívili Městskou knihovnu.
„Proč je dobré číst“ - takové bylo téma našeho setkání v knihovně.
Paní knihovnice nám přečetla povídky z dětské knihy Kvídovy přeslechy. V krátkých kapitolách jsou
dobře vysvětleny různá rčení a přísloví. Děti se nejen pobavily, ale díky sympatickému hrdinovi se
dozvěděly spoustu nového. Nechyběly ani pracovní listy na procvičení paměti. Úžasné překvapení na
závěr - . každý si mohl vybrat jednu knížku a odnést si ji domů. Krásný předvánoční dárek. Děkujeme.
Eva Schopfová
vychovatelka ŠD

V prosinci jsme navštívili Městskou knihovnu.

„Proč je dobré číst“ - takové bylo téma našeho setkání v knihovně. Paní knihovnice nám přečetla povídky z dětské knihy Kvídovy přeslechy. V krátkých kapitolách jsou dobře vysvětleny různá rčení a přísloví. Děti se nejen pobavily, ale díky sympatickému hrdinovi se dozvěděly spoustu nového. Nechyběly ani pracovní listy na procvičení paměti. Úžasné překvapení na závěr - . každý si mohl vybrat jednu knížku a odnést si ji domů. Krásný předvánoční dárek. Děkujeme.

Eva Schopfová

vychovatelka ŠD

Fotogalerie: V knihovně

Fotogalerie: Putování po Jesenicku - strom