ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní rok 2017/2018
 
 
Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro
zájmové vzdělávání.
 
Školní družina při základní škole v Žulové je rozdělena na dvě oddělení.
 
    1. Oddělení vede Alena Macečková  
    2. Oddělení vede Mgr. Jitka Švardalová
 
Základní informace pro rodiče:
 
  • Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, děti dojíždějící ze spádových obcí a děti zaměstnaných rodičů.
  • Provoz školní družiny je 6.25 - 16.00 hodin v pracovních dnech.
  • Na každý školní rok musí být dítě do ŠD znovu přihlášené. Odhlášení je možné jen v pololetí školního roku.
  • Děti odchází ze ŠD samy nebo v doprovodu staršího sourozence, rodičů či prarodičů podle Vámi uvedených údajů na zápisním lístku. Každou změnu v odchodu dítěte požadujeme písemně, s aktuálním datem a podpisem rodiče/zákonného zástupce/.
  • Číslo na mobilní telefon do školní družiny je 737 038 544

Kontakt

Základní škola Žulová, okres Jeseník - příspěvková organizace

zszulova@jes

Školní 147 790 65 Žulová

Telefon:
Ředitelka školy - 584 437 031
mobil - 603 205 331
Zástupce řed. - 584 437 407
Školní družina - 737 038 544
Školní jídelna - 584 437 227
Správce tělocvičny - 605 931 248

Vyhledávání

ZŠ Žulová © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode