Bakaláři - www.zszulova.bakalari.cz

ZŠ Žulová od 1.9.2022 přechází na online žákovskou knížku. Vyjímku mají pouze 1. a 2. třída, které zatím zůstavají u klasické papírové. Co budeme využívat?
 
1. Klasifikace - známky máte vždy po ruce, software vám zároveň ukazuje průměry z předmětů. Pokud si stáhnete do telefonu aplikaci, známka vám přijde formou upozornění okamžitě po zadání učitelem.
 
2. Hodnocení - pochvaly, poznámky, napomenutí, ...
 
3. Komens - slouží ke komunikaci školy s Vámi a opačně. Rychlý, jednoznačný způsob komunikace.
 
4. Omluvenky - vždy máte přehled, kdy vaše dítě bylo ve škole, jestli má hodiny omluvené. Omluvenky se píší přes Komens (viz nápověda), takže máte přehled, jestli jste omluvenku poslali. Výhodou je, že pokud ráno zapomenete dítěti napsat omluvenku na dřívější odchod ze školy, jednoduše ji napíšete, i když už je dítě ve škole.
 
5. Rozvrh - vidíte aktuální rozvrh. Přehledné v případě zkráceného vyučování. Jsou zde vidět i suplované hodiny.
 
Přihlásit se dá buď přes internetový prohlížeč na adrese www.zszulova.bakalari.cz. Případně přes aplikaci pro telefony Bakaláři online.
 
 
Všechny důležité informace a rady najdete v nápovědě, která je pod tímto článkem.
Petr Vylíčil