PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

 

1.     Vstup do posilovny je dovolen jen osobám starším 18 let . Mladším jen za doprovodu dospělé osoby.

2.      Hodiny pro veřejnost:  pondělí až pátek od 15.30 - 20.00

3.      Do posilovny je povolen vstup pouze v pevné, čisté obuvi se světlou podrážkou (ne pantoflích či bez obuvi ) a sportovním oblečení.

4.      Z hygienických důvodů noste s sebou do posilovny ručník.

5.      V celé budově školy je přísný zákaz kouření a pití alkoholu.

6.      Ke strojům přistupujte ve dvojicích z důvodu bezpečnosti o Vaše    zdraví.

7.      Činky vždy vracejte na svá místa.

8.      Pokud cvičíte na strojích, na které se zátěž přidává formou kotoučů, vždy je po odcvičení všechny sundejte a vraťte na určené stojany.

9.      V posilovně se chovejte slušně, ohleduplně k ostatním návštěvníkům a bez zbytečných vulgárních a hlasitých projevů.

10.  Při prvním vstupu do posilovny podepíše každý cvičenec následující prohlášení:

 

Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že budu cvičit v posilovně na vlastní nebezpečí. V případě úrazu nebudu požadovat žádné náhrady na základní škole. (Doporučujeme všem cvičencům, aby se pro případ zranění pojistili u vhodné pojišťovny.)

Prohlašuji dále, že v případě poškození nějakého nářadí jsem ochoten se spoluúčastnit nápravy. Míra spoluúčasti bude stanovena podle míry zavinění.

 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………….

Adresa:……………………………………………………………………………

Telefon:……………………………………….

.

11.  Každý cvičenec zaplatí za 1 hodinu cvičení 20 Kč nebo za  permanentku na 12 hodin 200Kč.

 

12.  Šetřete prosím elektrickou energii a teplou vodu.

 

Toto prohlášení správce posilovny archivuje.

                                                                                  

 

 

                                                                                               Podpis……………………………