Provozní řád posilovny

 
  1.     Vstup do posilovny je dovolen jen osobám starším 18 let .Mladším jen za doprovodu dospělé osoby.
  2.     Hodiny pro veřejnost: v pondělí, středu a pátek od 16.00 do 20.00
  3.     Do posilovny je povolen vstup pouze v pevné, čisté obuvi se světlou podrážkou (ne pantoflích či bez obuvi ) a sportovním oblečení.
  4.     Z hygienických důvodů noste s sebou do posilovny ručník.
  5.     V celé budově školy je přísný zákaz kouření a pití alkoholu.
  6.     Ke strojům přistupujte ve dvojicích z důvodu bezpečnosti o Vaše zdraví.
  7.     Činky vždy vracejte na svá místa.
  8.     Pokud cvičíte na strojích, na které se zátěž přidává formou kotoučů, vždy je po odcvičení všechny sundejte a vraťte na určené stojany.
  9.     V posilovně se chovejte slušně, ohleduplně k ostatním návštěvníkům a bez zbytečných vulgárních a hlasitých projevů.
 
    Při prvním vstupu do posilovny podepíše každý cvičenec následující prohlášení:
 
    Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že budu cvičit v posilovně na vlastní nebezpečí. V případě úrazu nebudu požadovat žádné náhrady na základní škole. (Doporučujeme všem cvičencům, aby se pro případ zranění pojistili u vhodné pojišťovny.) Prohlašuji dále, že v případě poškození nějakého nářadí jsem ochoten se spoluúčastnit nápravy. Míra spoluúčasti bude stanovena podle míry zavinění.
 
 
    Jméno a příjmení:..............................
 
    Adresa:...............................................
 
    Telefon:...............................................
 
 
 
    Každý cvičenec zaplatí za 1 hodinu cvičení 20 Kč nebo za permanentku na 12 hodin 200Kč.
 
    Šetřete prosím elektrickou energii a teplou vodu.
 
         Toto prohlášení správce posilovny archivuje.
 
         Podpis:............................................
 

 

ZŠ Žulová © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode