Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Petr Vylíčil

Konzultační hodiny pro rodiče v úterý od 14,00 do 15,30. Po telefonické domluvě dle potřeby.

Telefon: 603 205 331

Výchovný poradce, vykonává standartní činnosti uvedené v příloze vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

 PPP Jeseník 

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022