Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Jana Harbichová

Konzultační hodiny pro rodiče vždy po telefonické domluvě.

Telefon: 724 448 225