Metodik prevence

Mgr. Dušan Mondek
konzultační hodiny - po telefonické domluvě - tel.: 777 870 797
email: d.mondek@zszulova.cz