Škola pro všechny 2

Naše škola podala žádost o finanční podporu z  OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projektový záměr byl vypracován pod názvem „Škola pro všechny 2“. MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace rozhodnutím č. 16_022/0006063-01. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Rozpočet projektu je celkem 543 744,00 Kč.

Přiznané peníze použijeme podle projektového záměru na šablony:

  1. Školní speciální pedagog – personální podpora. Práce speciálního pedagoga bude v rámci projektu probíhat od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. Speciální pedagog bude diagnostikovat speciální potřeby žáků a pomáhat vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   
  2. Čtenářský klub pro žáky ZŠ – jsou zapojeny děti ve dvou klubech, kde čtou pod vedením vedoucího klubu knihy dle svého výběru, doporučují si knihy navzájem, hovoří o domácí četbě a četbě v rámci klubu, žáci mají také možnost si zapůjčit vybranou nebo rozečtenou knihu domů. Kluby se dětem líbí, rádi je navštěvují.
  3. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – jsou zapojeny děti druhého stupně v jednom klubu, kde jsou respektovány individuální potřeby a požadavky každého žáka, jako je rozdílná úroveň dovedností, jejich věk a různé zájmy. Aktivity jsou pro žáky přínosné, motivující a pestré.