Šablony II – podpora rozvoje kvality ZŠ Žulová

Ředitelka Základní školy Žulová podala Žádost o finanční podporu z  OP VVV v rámci výzvy Šablony II.

Projektový záměr byl vypracován pod názvem Podpora rozvoje kvality ZŠ Žulová

RČ:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013661.

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace rozhodnutím č. 18_063/0013661-01.

Realizace projektu proběhne od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Rozpočet projektu je celkem 884 053 Kč.

Přiznané peníze použijeme podle projektového záměru na tyto šablony:

1. Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

2. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

3. Využití ICT ve vzdělání

4. Projektový den mimo školu

5. Školní asistent - personální podpora ŠD

6. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ŠD

7. Badatelský klub pro žáky ŠD

8. Projektový den ve škole.

 

 

V Žulové 1. 9. 2019                       Mgr. Věra Mondeková

                                                             ředitelka