Táhneme za jeden provaz

15.10.2015 22:20

  V pátek 25. 9. jela skupina vybraných žáků na soutěž „Táhneme za jeden provaz“, ve které šlo jak o fyzickou zdatnost, tak i o znalosti bezpečnostních složek. Smíšené týmy byly tvořeny 3 lidmi. Naši školu reprezentovaly 2 týmy mladších a 2 týmy starších.

  Celkem bylo na trase 6 stanovišť. Mezi zastávkami bylo zhruba čtvrt kilometru běhu. S sebou dostal každý tým kartičku a na ni se psalo bodování úkolů. První stanoviště byla fyzická zdatnost: kliky, dřepy a žabáky. Druhé bylo postřeh: 30 vteřin na prohlédnutí věcí a poté otázky jako – Kolik bylo modrých věcí? Jaká tam byla zvířata? Třetí byla lanová dráha: mezi dvěma stromy byla vodorovně přivázána 2 lana a každý po nich měl přelézt z jedné strany na druhou. Čtvrtý byl kvíz: ke každé složce bylo na výběr několik lístečků s otázkami. Od každého se vybral 1 lístek a tým měl vybrat možnost a, b nebo c. Páté byla zdravověda: na zemi ležela figurína muže a tým měl popsat a předvést, co dělat, když je v bezvědomí a nedýchá. Poslední stanoviště byla střelba ze vzduchovky: 2 střely na plechové panáčky a každá netrefená za 20 trestných bodů. Jako celkový výsledek se počítal běžecký čas, úspěšnost úkolů a čas na stanovištích.

  Naše škola měla jedno dobré umístění. Byl to tým starších na krásném 3. místě ve složení: Marie Macečková, Jan Křupka a Tomáš Daniel. Dále se soutěže zúčastnili: Nikol Paschkeová, Adéla Barabášová, Daniel Syrovátka, Matyáš Latzel, Martin Kopecký, Jan Valiček, Tereza Slusarzová, Michaela Nevolová a Tomáš Linhart. 

Text: Michaela Nevolová

2015/16