Škola pro všechny

Školní rok 2019/2020

 
 

Akce „Bezpečnost bez hranic“ v Jeseníku

     Dne 6. 9. 2019 proběhla akce Policie České republiky a IZS „Bezpečnost bez hranic“. V letošním roce byla pro nás připravena, mimo ukázky práce Integrovaného záchranného systému, jejich výstroje, výzbroje a techniky, také prezentace Aeroklubu Jeseník a Den otevřených dveří SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník. Na své si přišli hlavně ti žáci, kteří by se v budoucnu chtěli stát hasiči, záchranáři, policisty a vojáky. Na tuto komentovanou akci jsme vypravili autobus se dvěma třídami z naší školy. V letošním ročníku akce proběhla poprvé v areálu u hotelu M, kde za překrásného slunečného počasí bylo možné sledovat záchrannou akci Zdravotnické záchranné služby, aktivní zásah Hasičského záchranného sboru při dopravní nehodě a bojový výcvik Armády ČR a dalších složek. Dětem se akce moc líbila a chtějí se příští rok zúčastnit znovu.

 

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek – třídní učitel 8. třídy

Seznam sešitů a pomůcek dle ročníku naleznete pod tímto odkazem:

Seznam sešitů a pomůcek dle ročníku

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Exkurze do pivovaru Holba

Dne 6. 6. jsme brzy ráno vyrazili vlakem do Hanušovic. Po příjezdu jsme došli k pivovaru. Mistr pivovaru nám nejdříve řekl, k čemu sloužily předtím rybníky. Dále jsme se šli podívat na to, jak se kvasí pivo. V jedné místnosti, kde se pivo kvasilo, bylo dokonce až 32°C. Pak jsme se šli podívat, jak se pivo vaří. Po vysvětlení, jak co funguje, jsme se vydali do sklepa, kde byly 2°C. Tam se pivo chladilo a do finále dokvasilo. Po exkurzi jsme navštívili Pivovarské muzeum, které bylo hned vedle. Po prohlídce jsme odjeli zpátky do Žulové. Exkurze se nám líbila, hodně jsme se toho naučili a zjistili jsme různé zajímavosti.

 

Nikol Paschkeová, 9. třída

Den řemesel

Já, Lucka, Tom, Šimon a Ivánek jsme jeli 22. 5. autobusem s paní učitelkou Kucherkovou na exkurzi do Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník. Když jsme přijeli, začalo hodně pršet. Běželi jsme se schovat do kovárny. Tady jsme si ukovali železné špičky. Na občerstvení dostal každý malinovou limonádu a pletýnku se salámem. Podle plánu jsme šli nejdříve do kuchyně, kde jsme si připravili různé dobroty. U cukrářů jsme si vyrobili vafle, dali na ně krém a následně jsme je ozdobili marcipánovými kytičkami.  Pekli jsme sušenky a dělali raženky u pekařů.  Měli jsme možnost udělat si svůj hamburger, dokonce i drink. V počítačové učebně na trenažéru jsme si mohli vyzkoušet řídit osobní auto. Potom jsme se šli podívat na obor brašnář a sedlář. Mohli jsme si vytisknout na kůži, kterou nám dali, něco, co nás charakterizuje. Já jsem si vybrala koně a Lucka růži. Strašně rychle to uteklo a najednou jsme byli u koní. Mohli jsme si je vyčistit, nauzdit a osedlat. Pokračovali jsme k opravářům zemědělských strojů. Tady jsme mohli řídit osobní auto nebo traktor. Exkurze se nám velmi líbila.

 

Text: Natálie Kapečková, Lucie Džačovská, 8. třída

 

Školní výlet

Dne 31. 5. naše třída spolu s celým druhým stupněm vyrazila na školní výlet. Tentokrát to bylo do Olomouce. Vyjeli jsme o půl sedmé a kolem deváté jsme byli na místě. Jako první byla na našem programu Laser game, kdy jsme se rozdělili do skupin po dvanácti a začali jsme po sobě střílet laserovými pistolemi. Na to, že většina z nás si toto nikdy nezkusila, naše skóre bylo dost vysoké. Potom jsme se přesunuli do lanového parku.

„Tam mě nejvíc bavilo stanoviště Team work. Dvě děti musely spolu vyšplhat nahoru na takové klády a navzájem si pomáhat, aby to mohly přelézt. Další čtyři děti je dole jistily. Všech šest nás muselo komunikovat a spolupracovat. Byla to sranda. Nejvíc se mi ale líbila houpačka. Pomalu nás vytáhli nahoru, až jsme byli nejvýš, co to šlo. Všechno pod námi bylo malinké. Potom nás spustili prudce a rychle dolů. Když jsme letěli dolů, málem jsme si vykřičeli hlasivky. Klidně bych tam šla znova. Bylo to zábavné.“ Helena Šarmanová

Nakonec jsme dorazili do Šantovky, kde jsme měli možnost projít si obchody, najíst se a zabavit se. Šli jsme do kina. Myslím si, že jsme si výlet všichni užili.

Text: Romana Linhartová

 Foto: Mgr. Dušan Mondek

 

Fotogalerie: Aktuality

Projektový den „Lidské tělo“

 

      Projektový den „Lidské tělo“ na prvním stupni proběhl dne 21.5.2019. Zahájení se uskutečnilo v tělocvičně, kde nás paní učitelky rozdělily do čtrnácti skupin. Potom nás paní učitelka odvedla na první hodinu do třetí třídy, kde jsme měli první stanoviště. Byla tam tato stanoviště: Face and Body (Aj), Smysly a smyslové orgány, Kostra, Zdravověda - první pomoc a Orgány lidského těla. Po každé přestávce jsme se přesunuli do jiné třídy. Bylo celkem pět stanovišť, čili pět vyučovacích hodin.

    Tento den se nám moc líbil. Hlavně proto, že jsme se učili hrou a taky jsme se něco nového naučili.

 

 

  Anna Marie Denemarková

Den matek

V úterý 14. května 2019 se v prostorách školní družiny uskutečnil Den matek. Žáci první třídy si pro maminky po dlouhodobém a vyčerpávajícím tréninku připravili pestrý program. Ten se skládal z básniček, písniček a z divadelních představení Perníková chaloupka a Boudo, budko. Nechybělo ani prvňáčky vlastnoručně připravené pohoštění nebo předání dárečků a přáníček, které děti pro své milované maminky vyrobily. Na závěr dostaly úkol i maminky. Musely se najít a poznat na portrétech, které pro ně děti namalovaly.

Děkujeme všem maminkám, babičkám a ostatním divákům za hojnou účast a vytvoření milé atmosféry při besídce.

                                                      Text: Mgr. Šárka Kuchařová

                                                      Foto: Alena Macečková

 

Fotogalerie: Aktuality

    KOLUMBIE

Ráj slasti a neřesti.

Bylo to o výpravě do Kolumbie, jel jeden kameraman, zvukař a ,,průvodce“. Šli se podívat do různých míst v Kolumbii. Tam se dětem místo drog dávaly do ruky spreje. Ulice měst vyzařují barvami, ale lidé se tam bojí jezdit, kvůli nebezpečí. Pak se jeli podívat do města kde se ručně vyrábí káva. Postup: - obrali zralé kávové ovoce

                        -boby hodíme do stroje, kde se oloupe slupka

                        -následně je necháme vysušit 3-13 dní

                        -poté vyhledáme pražírnu, kde nám upraží kávu do hněda a poté si ji můžeme vychutnat.

Nejvíce oblíbený tanec v Kolumbii je salsa. Normálně se salsa tancuje v tempu okolo 30, ale říká se, že jeden muž v baru omylem nastavil tempo na asi 53 a od té doby se v Kolumbii tancuje tak rychle. Na jednom ostrově v Kolumbii vládnou hadi a jiná různá jedovatá havěť. O tomto ostrově se říká, že je prokletý. Je tam bývalá věznice a nemocnice, kde pracoval jeden doktor, který operoval vězně pouhými dvěma nástroji pilou a nožem. Teče tam řeka, která má duhové barvy, růžovou tvoří rostlinky, zelenou tvoří vodní mechy, žlutou písek a černou jámy. Kmen, který tam žije, tak je na pokraji vymření.

Tento dokument byl moc zajímavý, ale i poučný.

                                                                  Romana Backová, Linda Čáslavová

KOLUMBIE

Bylo to FAJN. Líbilo se nám potápění se žraloky, želva v provazech (chudák želva), místní tanec salsa, který tancovali ohromnou rychlostí. Dále městečko kovbojů a na konec to nejlepší pražení kávy s tou starou, malou a milou paní. Jó a taky se mi líbila motorka cestovatele, ale nelíbil se nám ten odporný, špinavý zloděj.

! Mimochodem… ten žralok byl děsivý.

Mrzí nás, že některé děti této země se nemohou vzdělávat a jsou nevědomé.

Mají tam jedovaté hady. NA TO BACHA.

 

 

autoři: Matěj Valíček, Tomáš Kusýn

 

 

Branný závod Hubertův pohár – SUPÍKOVICE

 

Dne 10. 5. 2019 se 12 žáků naší školy jako každoročně zúčastnilo těchto branných závodů. Úkolem každého byla střelba ze vzduchové pušky na špalíček 5x5cm (mladší 3 krát, starší 6 krát), 3 hody granátem na cíl o rozměrech 4x2m, ručkování po vodorovném laně a běh na 2 km. Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci a žákyně (6. a 7. třída) a starší žáci a žákyně (8. a 9. třída).

Umístění našich nejlepších:

                        Mladší žáci:      1. místo - Matěj Valiček,

Starší žáci:       1. místo - Miroslav Nevole,

                        2. místo - Matyáš Latzel.

Tato krásná umístění zajistila pro naši školu 1. místo v kategorii škol okresu a domů jsme si tak mohli odvézt putovní pohár. Zbývající žáci se většinou umístili v horní polovině výsledkové listiny. Blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy a města.

Foto a text: Jan Daniel

 

 

Fotogalerie: Aktuality

Exkurze 9. třídy ZŠ Žulová - PČR Jeseník

 

Dne 17. 5. 2019 se konala exkurze žáků 9. třídy Základní školy Žulová v budově KŘP Olomouckého kraje - Územní odbor Jeseník.

Po celou dobu se nám věnovala paní tisková mluvčí a preventistka por. Ing. Tereza Neubauerová, která nám ukázala různé části budovy a přiblížila účastníkům exkurze práci policistů na jednotlivých odděleních. Dostali jsme ucelenou představu o tom, jak policie pracuje, s jakými potížemi se potýká. Žáci se přesvědčili, že práce policistů je zajímavá, velmi náročná a především zaměřená na občana ve smyslu hesla „Pomáhat a chránit.“

Nejzajímavějším oddělením pro žáky bylo pracoviště kriminalistických techniků, kde si mohli vyzkoušet práci při zajišťování daktyloskopických stop. Celá akce se velmi líbila, žáci měli dost doplňujících otázek, což svědčí o jejich zdravém zájmu o problematiku bezpečnosti. Celkově hodnotíme exkurzi jako velmi zdařilou, podnětnou a pro některé účastníky určující, jakým směrem se po ukončení základní školy bude ubírat jejich další studium. Děkujeme vedení PČR v Jeseníku za umožnění exkurze.

 

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek

Hudební skupina Marbo

V rámci zpestření výuky se 30. 4. 2019 uskutečnil výchovný koncert skupiny Marbo. Téma pro 1. stupeň bylo Tajemství písniček a vystoupení pro druhý stupeň mělo název Fenomén muzikál. Koncert byl diváky hodnocen pozitivně, především proto, že slyšeli známě melodie a skladby. Účastníci také ocenili, že se mohou s tématem muzikál seznámit bez nutnosti výjezdu do divadla mimo školu.

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek

Fotogalerie: Aktuality

Kocurkovi

5. 4. 2019 v prostorách školy vystoupili manželé Kocurkovi, kteří jsou všestrannými hráči na různé hudební nástroje. Vystoupení bylo v době moderních technologií pro děti velmi zajímavé, protože měly jedinečnou  příležitost vidět a slyšet hru na exotické hudební nástroje.
Také výklad byl profesionální, pestrý a vhodně prokládaný hudebními ukázkami.

Text a foto: Mgr. Dušan Mondek

Fotogalerie: Aktuality

Žáci opět mistry okresu

Na podzim vyválčili titul starší žáci ve florbale, v úterý 23.4. je napodobili mladší žáci, tentokráte ve futsale.
Do Javorníku se sjelo celkem osm týmů z celého okresu, aby se utkaly o pohár pro nejlepší futsalisty. My jsme měli na co navazovat, v posledních letech jsme tento pohár získali třikrát.
V základní skupině jsme na úvod porazili spolufavorita turnaje z Bělé 3:1, když nám náramně vyšel vstup do utkání. Ve druhém zápase Zlaté Hory dlouho odolávaly, ale dvě vteřiny před koncem dorážkou rozhodl o hubeném vítězství Kopecký. V posledním utkání skupiny jsme vstupovali již se zaručeným postupem, a tak se na palubovce pohybovali převážně nejmladší hráči z týmu. Na výkonu to ale nebylo znát a soupeře z Gymnázia Jeseník jsme hravě porazili 4:1.
Do semifinále jsme tak postupovali z prvního místa. Soupeřem nám byl tým ze sportovky z Jeseníku. Na palubovce se projevila naše větší touha a postup do finále jsme slavili po výsledku 4:1. Ve finále nás čekal tradiční rival z České Vsi, který ve druhém semifinále porazil Bělou na penalty. Utkání bylo velmi vyrovnané, my jsme bohužel několik šancí neproměnili. Když i náš gólman chytal spolehlivě, skončilo utkání 0:0 a na řadu přišly penalty. V nich Kozub chytil všechny pokusy soupeře a když se dařilo i našim střelcům, mohli jsme opět slavit velký úspěch. Klukům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Reprezentovali: Kozub - Valíček, Vévoda, Petrík, Kopecký, Scheuter, Haas, Nemeškal.
 
                                                    text: Mgr. Petr Vylíčil

Dopravní hřiště Jeseník

Dne 9. dubna vyrazili žáci 3., 4. a 5. třídy na dopravní hřiště v Jeseníku. Děti si v učebně zopakovaly pravidla silničního provozu. Poté se přesunuly na dopravní hřiště, kde si zapůjčily kola a koloběžky a vrhly se do praktické jízdy. Na dopravním hřišti se setkaly nejenom s dopravními značkami, ale i se semafory či závorami železničního přejezdu.  Nakonec je čekalo hřiště Základní školy B. Němcové s prolézačkami, houpačkami a lanovkou.

                                                        Text: A. Andělová

Fotogalerie: Aktuality

BLAHOPŘEJEME

ŽÁKYNĚ 6. TŘÍDY ZÍSKALA KRÁSNÉ 2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

/ KATEGORIE 1A/.

V JESENÍKU SE SETKALI ŽÁCI  ZÁKLADNÍCH  ŠKOL  6. - 9. TŘÍD S RODILÝMI MLUVČÍMI A STUDENTY Z CELÉHO SVĚTA V RÁMCI PROJEKTU EDISON.

NAŠE ŽÁKYNĚ DOSÁHLA VÝBORNÝCH VÝSLEDKŮ V KONVERZACI NA DANÉ TÉMA A POSLECHOVÝCH ČINNOSTECH.

                                      

 DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ÚSPĚCHY.             

Fotogalerie:

Florbalová liga žáků

Dne 19. 2. 2019 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili okresního kola ve florbalu ZŠ, který se konal v tělocvičně ZŠ Česká Ves. Tohoto kola se zúčastnily týmy škol z Jeseníku, Bělé pod Pradědem, České Vsi, Vápenné a Supíkovic. Hrálo se systémem každý s každým. Přestože jsme neuspěli, byl pro nás turnaj velmi důležitý. Bylo to první setkání s nejlepšími týmy okresu.

Chtěla bych všechny zúčastněné pochválit a věřím, že se příště probojujeme na stupně vítězů.

                                                                                                        

Mikuláš na škole

Dne 5.12. 2018 jsme navštívili ZŠ Žulovou. Zaskočili jsme se podívat na první i druhý stupeň. Čerti strašili děti a andělé rozdávali sladkosti, ale aby si děti sladkosti zasloužily, měly si pro nás připravit básničku. Přesto některé děti si  čertí odnesli s sebou do pekla. Nakonec ale všechny děti vrátili. Návštěva ZŠ Žulové se nám líbila a rádi se s dětmi příští rok zase uvidíme.

                                                                                                                             Mikuláš, andělé a čerti

Fotogalerie

StARší žáci mistři okresu

Okresní soutěže ve florbale

Měsíc listopad patří tradičně okresním kolům ve florbale. Naše škola obsadila všechny kategorie.

Jako první přišli na řadu mladší žáci, kteří si v kvalifikačním kole v Lipové vybojovali postup do finále. To se hrálo v nové hale v Jeseníku. V posledním zápase turnaje jsme hráli se Supíkovicemi o vítězství. Bohužel jsme i přes značnou převahu smolně prohráli 1:2 a v konečné tabulce se propadli na třetí místo.

Úspěšnější byli starší žáci. Kvalifikačním kolem, hraném opět v Lipové, také snadno proklouzli do finále. Velmi vyrovnanou základní skupinu jsme dokázali vyhrát a v semifinále tak narazili na Lipovou. Ještě půl minuty před koncem jsme vedli, ale soupeř šťastnou střelou dokázal vyrovnat. Rozhodnout tak musely nájezdy. V těch svou chybu před vyrovnávacím gólem napravil Latzel, který nejen že soupeře vychytal, ale dokázal i proměnit rozhodující nájezd. Ve finále jsme opět hráli se Supíkovicemi. Ve starší kategorii jsme jim ale nedali šanci a čtyřmi góly Syrovátky jsme je porazili 4:1. Starší žáci se tak stali mistry okresu a zajistili si právo náš okres reprezentovat v krajském kole v Lipníku nad Bečvou.

Sestava: Kozub, Petrík – Barabáš, Čáslava, Ondruch, Nevole, Šarman, Latzel, Syrovátka, Valíček, Danilko

Své turnaje odehrály i dívky, které hrály rovnou finále. Starší žákyně skončily na konečném šestém místě. Mladší, na turnaji hraném na naší škole, skončily po vyrovnaných bojích čtvrté.

Všem hráčkám a hráčům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.   

Florbal

Projektový den ZŠ Žulová

Dne 7. 11. 2018 se uskutečnil projektový den pro druhý stupeň. Na každou hodinu byl nachystaný nějaký program. Jeden z programu byl najít pomocí internetu i vědomostí odpovědi na různé otázky o historii České a Československé republiky. Druhým úkolem bylo navrhnout pomocí předlohy šaty a auta z 90. let. Jako další byla zeměpisná tajenka tykající se též České republiky. Posledním úkolem byla zábavná matematika, kde jsme počítali data různých událostí do dnešního roku, tedy 2018. Projektový den si jistě všechny děti užily a mají dobré zážitky.

 

              Vypracovaly: Nikol Paschkeová  a Kateřina Tillová

 

Fotogalerie: Projektový den

Branný závod – „TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ“

       

            V pátek 5. 10. 2018 se čtyři tříčlenná smíšená družstva druhého stupně naší školy zúčastnila branného závodu pořádaného ve spolupráci Policie Jeseník, Městské policie Jeseník, Hasičského záchranného sboru Jeseník a Zdravotnické záchranné služby Jeseník. Soutěž probíhala v areálu bývalých kasáren a skládala se z běhu terénem a plnění úkolů, které byly zaměřeny právě na znalosti o jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému.

Družstvo našich mladších žáků ve složení - Helena Hana Šarmanová, Anna Opršalová a František Strouhal – obsadilo krásné 3. místo ve své kategorii.

 

                                                                            Text a foto Mgr. Jan Daniel

Závody v přespolním běhu

Dne 26. 9. 2018 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. Závod se odehrál v areálu lyžařských vleků v Lipové. Naši školu reprezentovalo 21 běžců. Tentokrát jsme na stupně vítězů nedosáhli, přesto patří všem žákům poděkování za předvedený výkon.

 

Text a foto Mgr. Jan Daniel.

 

POBYT V PŘÍRODĚ

           Dvakrát během školního roku se žáci se svými třídními učiteli vydávají do okolí Žulové na pobyt v přírodě. Ten první již mají školáci úspěšně za sebou. Žáci mají během pobytu příležitost poznat nové spolužáky a začít nový školní rok hrou v prostředí ještě prázdninovém. Děti se prošly kolem Boží hory, plnily různé úkoly, nebo třeba opékaly. Ale i tak se dá učit. Jak se chovat k přírodě, jak poznávat nové věci, nebo jak vidět své okolí trochu jinak, možná lépe. Škola přece nemusí být jen o sezení v lavicích. Dětem se pobyt jistě líbil. Koneckonců sezení si ještě užijí.

                                                             Text: Mgr. Karla Černochová

Zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. září se školáci opět sešli v prostorách tělocvičny, aby zahájili školní rok 2018/2019. Zde nově příchozí i stávající žáky, jejich rodiče a prarodiče přivítala paní ředitelka Mgr. Věra Mondeková i starosta města Radek Trsťan. Slavnostní zahájení doprovázelo vystoupení žáků školy, kteří přednesli básničky a zazpívali nazkoušené písně. Nechybělo ani pasování dvanácti prvňáčků, kteří s nadšením i mírnou nervozitou očekávali svůj první školní den. Na závěr si jednotlivé ročníky odvedli třídní učitelé do tříd.

 

Do nového školního roku přejeme všem žákům, rodičům i učitelům hodně úspěchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ Žulová © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode