Exkurze v čistírně odpadních vod

S naší třídou jsme v pondělí 26. října jeli na exkurzi do čističky odpadních vod v České Vsi. Čistička se nachází na okraji obce. V hlavní budově, v místnosti pro exkurze, nám jeden z pracovníků řekl něco o čističce odpadních vod. V roce 1983 byla tato čistička odpadních vod dostavěna, její kapacita byla na 90 000 obyvatel. Před 10 lety proběhla rekonstrukce čističky. Kvůli změnám v technice byla zmenšena kapacita na 40 000 obyvatel. K čističce jsou připojeny kanalizace z okolí. Dříve se kanalizace budovaly jako jednotné, to znamená, že se v čističce čistily všechny vody najednou. Moderní kanalizace se většinou budují jako oddílné. Čistí se v nich pouze odpadní vody a to od nejrůznějších nečistot k méně hrubým nečistotám. Voda do areálu přiteče z našich domácností přes sběrné síto, kde se zbaví těch nejhrubějších nečistot. Dále putuje do mechanických třídičů a oddělovačů, kde se zbaví mechanických nečistot. Potom následují nádrže, kde jsou do vody nasazeny různé čistící bakterie a chemikálie, které se starají o zbavení všech mechanických nečistot a škodlivin, které by po vypuštění do řeky mohly škodit vodě i životnímu prostředí. Samotný proces čištění je rozdělen do čtyř stupňů. Nejprve voda projde přes síta, kterým se říká česle, kde se od ní oddělí nejhrubější nečistoty. Dále se v lapáku štěrků odebírají různé kameny a drobné části. Tomuto procesu se říká sedimentace. V další části probíhá pískové čištění. Potom se v usazovacích nádržích zachytí zbylé pevné části, které prošly lapákem štěrků. Později voda přepadá do čistících nádrží, kde probíhá biologické čištění. Zde se oddělí i kal, bakterie a jiné zbylé nečistoty. Tenhle stupeň je základ čističky odpadních vod. V posledním stupni v dosazovacích nádržích čistá voda odtéká do řeky. V čističce fungují i dešťové nádrže, které se naplňují v období velkých dešťů. Prohlédli jsme si i laboratoře, kde pracovníci provádějí rozbory vody a různé technické vybavení. Potom jsme šli ven prohlednout si jednotlivé stupně čištění. Exkurze byla zajímavá a uvědomili jsme si, kolik práce je za vyčištěním vody z naších domácností.

Kateřina Langerová, Diana Žejdlíková

Fotogalerie: Exkurze v čistírně odpadních vod

ZŠ Žulová © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode