7. ROČNÍK

30 
 

Samostudium 6.4. – 8.4.

Přeji všem krásné Velikonoce. Před vámi je zkrácený školní týden, takže i úkolů je méně.

 

Samostudium  pro týden od 06.04 – 08.04.2020

Dějepis 7. třída

 1. Opakování - str. 80 – 82  Anglie, problémy papežství a církve vypracujte odpovědi na otázky str. 81 nahoře
 2. Shlédni odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=ml8cZATegIE

pro novou látku

 https://www.youtube.com/watch?v=ml8cZATegIE

Fyzika 7. třída

 1. Opakování - str. 77 – 78 Pascalův zákon, vypracuj do sešitu otázky a úkoly na str. 78
 2. Shlédněte video na odkazu  https://www.youtube.com/watch?v=EjfNKXDJ_P8

 

Přeji pokud možno krásné velikonoční prázdniny

 

Zadání samostatné práce – matematika – 7. třída – 7. 4. 2020 a 8. 4. 2020

 

7. 4. 2020 – dnes ještě budete procvičovat celá čísla. Do školního sešitu vypočítejte následující příklady.

1. Porovnej a doplň <, >


a) -15 -9

b) -32 23

c) 0 -7

d) 18 -18

e) 21 -58

f) 4 0


2. Seřaď čísla vzestupně:

125 -21 -112 -2 52

3. Vypočítej:


-15 – 30 : ( -5) =

(15 – 30 ) : ( -5 ) =

8 ∙ ( -6 ) + ( 5 – 13 ) =

( 18 – 25 ) ∙ ( -32 + 12 ) =

-14 – 28 : 7 =

(14 – 28 ) : ( -7 ) =

6 ∙ ( -7 ) + ( 5 – 12 ) =

( 19 – 26 ) ∙ ( -18 – 12 ) =


4. Sečti:


8 + 12 =

-12 + (-4) =

9 + (-5) =

9 + (-8) =

(-10) + 11 =

 9 + (-12) =

(-7) + (-5) =

15 + 6 =

-5 + (-2) =

-15 + 6 =


5. Odečti:


9 - 7 =

9 - 9 =

8 - 11 =

-6 - (-8) =

-3 - 1 =

12 -15 =

(-5) - 7 =

-7 - 0 =

4 - (-6) = 

(-2) - (-9) =


6.  Vypočítej:

(- 4) - (- 8) - (+1) - (-4) - (+8) - (-1) =

(-74) - ( +45 ) - ( - 89 ) - ( + 986 ) - ( -484) - ( - 11 ) - ( + 567 ) - 45 =

456 - ( - 45 ) - ( + 598 ) - ( – 4 789 ) - 54 489 - ( + 412 ) - (- 1 000) =

-45 - ( - 789 ) - ( 85 ) - 963 - ( - 1 266) - ( + 12 ) - ( -598) - (+5 236) =

12 - ( + 45 ) - ( - 9 ) - ( +45 ) - ( -456 ) - ( + 47 ) - ( -423 ) - (- 476) =


8. 4. 2020 – pokračujeme v počítání do školního sešitu


1. Vynásob:

a) ( 27 ) . ( - 13 ) =

b) ( + 412 ) . ( -25 ) =

c) ( -12 ) . ( + 59 ) =

d) ( +198 ) . ( -4 ) =

2. Vyděl:

 

e) ( - 25 ) . ( - 4) =

f) 28 . ( + 5 ) =

g) – 12 . 19 =

h) – 92 . ( -5) =


( + 6) : ( + 2) =

( - 6) : ( - 2) =

( + 6) : ( - 2) =

( - 6) : ( +2) =

( + 12) : ( - 1 ) =

( + 12) : ( - 2) =

( - 15) : ( 5) =

( -245) : ( + 5) =

( +245) : ( + 5) =

( -25) : ( 5) =

( +25) : ( -5) =

0 : ( - 2) =

( - 10 ) : 0 =

147 : ( - 7) =

21 : ( + 3) =

( -72 ) : 9 =

( -56) : 8 =

( - 169) : 13 =

( -42) : ( - 7) =

+9100 : ( -700) =

(-14) : ( -2) =

32 : ( - 8) =


3. Vypočítej slovní úlohy:

1. Nákladní vlak ve stanici odstavil 7 vagónů a přibral 4 vagóny. V příští stanici odstavil 2 vagóny a přibral 8 vagónů. V další stanici odstavil 11 vagónů a přibral 6 vagónů.

Má vlak nyní vagónů více nebo méně než při vjezdu do první stanice? O kolik? Kolik má nyní vagónů, jestliže do první stanice přijel se 32 vagóny?

2. Ráno teploměr ukazoval –7 ° C. Pak teplota stoupla o 4 ° C, znovu stoupla o 9 ° C, klesla o 2 ° C, stoupla o 3 ° C, klesla o 6 ° C a znovu klesla o 5 ° C. Zjistěte konečnou teplotu.

3. Na autobusové zastávce vystoupili 3 lidé a přistoupilo 7 lidí. Na další zastávce vystoupilo 9 lidí, nastoupilo 6 lidí. Na třetí zastávce vystoupilo 11 lidí a přistoupili 2 cestující. Dále cestovalo 15 lidí. Kolik cestujících bylo původně v autobuse?

Přeji Vám klidné a spokojené svátky jara. Pište dotazy na zszulova@jes.cz nebo vera.mondekova@seznam.cz

                                                                                              Mgr. Věra Mondeková-ředitelka

 

 

Německý jazyk 7. třída – 6. 4.

Pokračujeme s tématem „školní potřeby“.

1) v pracovním sešitě vypracuj na str. 35 cv. 4 a 6. Ideálně ofoť a pošli mi na email.

 

-2) zahrej si hru na:

https://www.youtube.com/watch?v=UL50k1tSIgQ

 

3) zápis do sešitu:

 

V němčině rozlišujeme kromě členu určitého (der, die, das) také člen neurčitý:

ein (mužský rod, der)     eine (ženský rod, die)    ein (střední rod, das)

V množném čísle se člen neurčitý nepoužívá.

Člen neurčitý před podstatným jménem používáme, když o věci mluvíme poprvé.

 

Was ist das? = Co je to?

- Das ist ein Bleistift. = To je (nějaká) tužka.

- Das ist eine Kreide. = To je (nějaká) křída.

- Das ist ein Mäppchen. = To je (nějaké) pouzdro.

 

 

4) přečtěte a přeložte si v uč. str. 43 cv. 3. Vytvořte podobné cvičení s jinými školními pomůckami a napište mi ho do emailu i s českým překladem.

(Nápověda: Rate mal! = Hádej! Ich weiß nicht. = Nevím.)

 

 

7. TŘÍDA

PŘÍRODOPIS (6. 4. - 10. 4.)

 

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN – POKRAČOVÁNÍ RODU

 

 1. Prostudujte učebnici str. 80 - 81 a do sešitu zapište stručný zápis.

 

            Do sešitu nezapomeňte uvést:

            - Princip pohlavního rozmnožování semenných rostlin.

            - Co je to vegetativní rozmnožování + příklady.

            - Co je to řízkování a roubování.

            - Co je to růst rostliny + co rostlina potřebuje, aby mohla růst.

            - Jak probíhá vývin rostliny (ontogeneze) + co je k němu potřeba.

            - Rozdělení rostlin podle délky vývinu na jednoleté, dvouleté, víceleté, vytrvalé + co      to znamená.

            - Co jsou to letničky a trvalky.

 

 1. Opakování: Odpovězte na následující otázky. Odpovědi mi zašlete na e-mail: s.kucharova@zszulova.cz, buď v programu Microsoft Word, nebo napište odpovědi do sešitu a pošlete mi fotku stránky (pokud mi napíšete, můžu vám otázky poslat ve Wordu).

 

 1. Napiš životní podmínky rostlin. Podtrhni tu, která není nutná pro klíčení semen.
 2. Napiš část rostlinné buňky, která je nezbytná pro fotosyntézu.
 3. Který plyn využívají rostliny při fotosyntéze?
 1. kyslík
 2. dusík
 3. oxid uhličitý
 1. Uveďte příklady rostliny, jejímž plodem je:
 • tobolka -
 • nažka -
 • malvice -
 1. Kořenové vlásky
 1. chrání kořen před chladem
 2. přijímají živiny z půdy
 3. upevňuje kořen v zemi
 1. Napiš, jaký mají následující rostliny druh stonku (stvol, lodyha, stéblo):
 • pšenice setá -
 • smetánka lékařská -
 • hluchavka bílá -
 1. Podtrhni samičí části květů: semeník, kalich, blizna, prašník
 2. Uveď příklady rostliny:
 1. s kalichem a korunou -
 2. s okvětím –
 3. s květenstvím -
 1. Kterými dvěma způsoby se mohou rostliny rozmnožovat?
 2. Napiš 3 typy vegetativního rozmnožování rostlin.

 

 1. Plusové body dávám za splnění úkolu na str. 81 dole (domeček). V 5. třídě jsme zkoušeli vypěstovat rostlinu (fialku) z listu. Zkuste doma vypěstovat rostlinu buď z řízku, nebo z listu a pošlete mi fotografii rostliny, které začínají růst kořínky na e-mail: s.kucharova@zszulova.cz. Řízkovat můžete většinu sukulentů, muškáty, břečťan, fuchsie a další.

 

 

Zadání úkolů ČJ do 8. 4. 

7. třída

mluvnice

Opiš si do ŠS:

Druhy podmětu

1. vyjádřený – nejčastěji je vyjádřen podstatným jménem nebo zájmenem

př. Dítě si hraje. mu to neřeknu.

2. nevyjádřený – známe ho ze souvislosti, umíme ho jednoznačně do věty doplnit, je dostatečně patrný z tvaru slovesa v přísudku

př. Co si o tom myslíš? (ty) Přišli jsme včas. (my)

3. všeobecný – týká se mnoha lidí, neumíme je přesně pojmenovat

př. Hlásili to v rozhlase. Co dávají dnes večer v televizi?

sloh

ŠS zezadu: zkontroluj si minulý úkol – co ti chybí – dopiš si

Banka přídavných jmen

vlasy – hnědé, blonďaté, světlé, tmavé, krátké, dlouhé, jemné, hebké, hrubé, rovné, vlnité, kudrnaté, lesklé, voňavé

oči – modré, zelené, malé, velké, úzké, široké, veselé, smutné

nos – malý, velký, úzký, široký, špičatý, zahnutý, orlí, pihovatý

rty – červené, úzké, široké, plné, popraskané, usměvavé 

literatura

s. 65 – 69 Gilgameš – vypráví E. Petiška – přečti si vysvětlivku, text a odpověz ústně na otázky: s. 70/1, 2 nahoře

Přeji pěkné Velikonoce!

 

Zeměpis

- str. 83, 84 - projít si cvičení

https://files.zs-horni-becva.webnode.cz/200002035-0f18b1072a/Afrika.htm - zkusit testík

Tentokrát nic nemusíte posílat, pěkné Velikonoce

 

Kontakt

Základní škola Žulová, okres Jeseník - příspěvková organizace

zszulova@jes

Školní 147 790 65 Žulová

Telefon:
Ředitelka školy - 584 437 031
mobil - 603 205 331
Zástupce řed. - 584 437 407
Školní družina - 737 038 544
Školní jídelna - 584 437 227
Správce tělocvičny - 605 931 248

Vyhledávání

ZŠ Žulová © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode