7. ROČNÍK

 
 
 
 
 

Samostudium  pro týden od 8. 6. 2020

Pracujeme s mapou Asie (atlas nebo můžete stáhnout z odkazu https://leteckaposta.cz/669138325 )

V odkazu najdete i obrysovou mapu, kdo má možnost vytiskne, kdo nemá, učí se pouze z mapy.

 

Pojmy na orientaci v mapě Asie:

 1. Karské moře                                                 ŘEKY: 33. OB
 2. Poloos. Tajmyr                                                       34. Jenisej
 3. Moře Laptěvů                                                         35. Lena
 4. Východosibiřské moře                                             36. Huang He
 5. Čukotský poloos.                                                     37. Chang Jiang
 6. Beringův průliv                                                       38. Irtyš
 7. Beringovo moře                                                      39. Aralské jezero
 8. Poloos. Kamčatka                                                    40. j. Balchaš
 9. Ochotské moře                                                      41. j. Bajkal
 10. Ostrov Sachalin                                                     42. Indus
 11. Japonské moře                                                       43. Ganga
 12. Korejský poloos.                                                     44. Iravadi
 13. Japonské ostrovy                                                   45. Mekong
 14. Žluté moře                                                            46. Brahmaputra
 15. Východočínské moře                                               47. Eufrat
 16. Taiwan                                                                  48. Tigris
 17. Poloos. Zadní Indie
 18. Bengálský záliv
 19. Poloos. Přední Indie
 20. Arabské moře
 21. Perský záliv
 22. Arabský poloos.
 23. Adenský záliv
 24. Rudé moře
 25. Kaspické moře
 26. Černé moře
 27. Azovské moře
 28. Malajský poloos.
 29. Sumatra
 30. Ostrovy Filipíny
 31. Kalimantan (Borneo)
 32. Jáva

 

Úkoly anglický jazyk    od 8. 6. do 12. 6.        7. třída

Milí žáci, dodělejte si úkoly z minulého týdne, kdo nestihl. Už je nebudu znovu posílat, pokud nemáte, nestihli jste si stáhnout ze stránek školy či opsat, dejte vědět mě na mail. Pošlu je podle vašeho požadavku. Bylo tam hlavně procvičení modálních sloves-zápis v gramatickém sešitě z učebnice str. 70. 71. cv. 2. a značky cv. 3.  a v pracovním sešitě str. 56. 57. cv. 1.2.4. a 5.

Nové úkoly:

1.úkol:Učebnice str. 74. článek KIDS: 1. přečtěte si poslední epizodu seriálu Kids, přepište do gramatického sešitu s názvem

                                                                   KIDS

 

 1. READING THE STORY
 2. EXERCISE 2/PAGE 75   Vyberte správný konec věty podle článku. / 8 údajů/
 1. Pete´s parents are selling their jhouse.
 2. They´re moving to Canada. / doplnte dalších 6 vět.
 3. ………………………
 1.   UŽITEČNÉ FRÁZE-EVERYDAY ENGLISH -učit se je., procvičovat.

 

 • HE IS SUCH A BIG HEAD / sač e big hed/.  TO JE NÁFUKA, TEN JE NAMYŠLENÝ.
 • IT SOUNDS GOOD.         TO ZNÍ SKVĚLE.
 • HAVE YOU HEARD THE NEWS ABOUT…..? UŽ JSI SLYŠEL TY NOVINKY O….?/JMÉNO/
 • IT´S A PITTY ABOUT PETE.    JE MI TO LÍTO S TÍM PETREM/CO SE MU STALO:
 • I´LL MISS HIM/YOU/HER.    BUDE MI CHYBĚT, NUDEŠ MI CHYBĚT.
 • THAT´STRUE.                         TO JE PRAVDA.
 • IT WAS FUN.                           BYLO TO ZÁBAVNÉ, BAVILI JSME SE.
 • SHALL WE GO?                     PŮJDEME?
 • THAT´LL BE GREAT!              TO BUDE SUPER/ SKVĚLÉ.
 • I JUST DON´T FEEL LIKE IT.   NEZAJÍMÁ MĚ TO, NESTARÁM SE O…
 • WHAT ON EARTH ARE YOU TALKING ABOUT?   O ČEM TO PROSÍM TĚ MLUVÍŠ?
 • OH, I SEE.                              JO, JÁ VÍM.
 • ME TOO.                               JÁ TAKY/PŘITAKÁM/.

2.úkol: Učebnice str. 76. CULTURE Přečtěte si o záchranných složkách ve Velké Británii, slovní zásobu máte v pracovním sešitě str. 79.

 

 

7. TŘÍDA

 

PŘÍRODOPIS (8. 6. - 12. 6.)

 

 1. CIZOKRAJNÉ ROSTLINY

• Prostudujte učebnici str. 112 - 113

Podívejte se na obrázky. Do sešitu si zapište stručné informace a hlavní zástupce. Nezapomeňte na zelenou lištu.

• Můžete využít následující prezentaci: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.zskrizova.cz%2Fuserfiles%2Ffile%2FCizokrajn%25C3%25A9%2520rostliny.pptx

• Vyzkoušejte si poznávačku: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2147

 

 1. SPOLEČENSTVO LESA

• Prostudujte učebnici str. 114 - 115

Podívejte se na obrázky. Do sešitu si zapište stručné informace a hlavní zástupce. Nezapomeňte na zelenou lištu.

• Prezentace: https://slideplayer.cz/slide/11406013/

• Vyzkoušejte si přiřazování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2148

• Video:   Jak to chodí v lese: https://www.youtube.com/watch?v=jnY2mD7NzPs

                 Jak to chodí v lese: https://www.youtube.com/watch?v=blO9__fm_FE

 

 1. OPAKOVÁNÍ – Napište 10 vět o klíštěti, připojte, jak se chránit před nákazou a jakým způsobem odstraníme přisáté klíště z těla a vše mi pošlete na e-mail: s.kucharova@zszulova.cz.

 

 

 

HERBÁŘ - Vyfocený herbář mi pošlete na e-mail, který je uvedený výše. Žáci, kteří jdou do školy, mi ho mohou nechat ve sborovně na druhém stupni. Pokud herbář nemáte hotový celý, pošlete mi aspoň to, co máte.

 

 

 

Zadání úkolů ČJ do 12. 6. 

7. třída

mluvnice

Opiš si do ŠS!

Rozvíjející větné členy - pokračování

Přívlastek s. 117

otázka: Jaký, -á, -é

přívlastek závisí na podstatném jméně

Druhy:

1. shodný – s podstatným jménem se shoduje v rodě, čísle a pádě 

Je vyjádřen přídavným jménem, zájmenem nebo číslovkou. Stojí před podstatným jménem.

př. český panovník

2. neshodný – se s řídícím výrazem neshoduje

Je vyjádřen nejčastěji podstatným jménem. Stojí za ním.

př. panovník z Čech

119/3 – Vypsala jsem vám podstatná jména, abyste se měli čeho chytit, protože to měníte poprvé. K nim si vyhledejte přívlastek neshodný, stojí za podstatným jménem.

úbočí, dopravu, sešity, stopy, dveře, skříň, hala, linky, doprava, svetr

Změň přívlastek neshodný ve shodný. 

Výsledky máš za literaturou – zkontroluj si! 

Opiš si zezadu do ŠS!

Pozvánka

V pozvánce musíme uvést:

na jakou akci zveme, přesný čas, místo konání této akce. Podle možností připojujeme také údaje o programu. Často používáme ustálená vyjádření: zveme vás, dovolujeme si vás pozvat, těšíme se na setkání, přijďte prosím včas, přiveďte i své přátele a známé apod.

literatura

Zkontroluj si minulý úkol!

E. Bass: Cirkus Humberto

162/1. otázka: jazyky – francouzština, italština, němčina, Achmed užívá i výrazy z berberštiny. 2. Považovali Achmedův postup za samozřejmý. 163/1. otázka:   Člověk roste s obtížemi a problémy, které překoná. 2. Vašek prosadil svoji vůli.

s. 163 – 171 Ota Pavel, nejdřív si vždy přečti vysvětlivky. Na s. 165 je krásný popis okouna – vypiš si ho.

119/3 výsledky:

horská úbočí, silniční dopravu, školní sešity, srnčí stopy, domovní dveře, šatní skříň, nádražní hala, autobusové linky, lodní doprava, vlněný svetr

 

Souhrnná cvičení – opakování v minulosti probrané látky – nechávám na Vás, jak si práci rozdělíte na jednotlivé dny.

 

1. Vypočtěte zpaměti:


a) – 9 . (– 8 +4)

d) – 9 . ( – 8) + 4

g) (5 – 7) : (3 – 7)

b) 125 : ( – 19 – 6)

e) – 125 : 5 – 19

h) – 125 – 15 : 5

c) (– 7 +4) . (4 – 7)

 f) – 6 . 2 – (4 – 9)

 i) – 6 . (2 – 4 . 9)


2. Vypočtěte bez použití kalkulačky:


a) -9.(-7+3)

d) (11-3):(3-7)

b) 169 : (-6 + 19)

e) -12-(3-5) + 2

c) (-4-5) . (-3+8)

f) -6.4-(-2+3)


 

 3. Doplňte tak, aby platila rovnost:


a) 2 080mm = ⃝ dm  e) 4,5 m = ⃝ dm

b) 572 cm = ⃝ m  f) 1,15 km = ⃝ cm

c) 2,5 dm = ⃝ m  g) 48,7 dm = ⃝ mm

d) 2 032 m = ⃝ km  h) 0,25 cm = ⃝ mm


4. Průměrná rychlost cyklisty je 15 km/h, průměrná rychlost traktoru je 250 m/min. Rozhodněte, která z uvedených vět je pravdivá:

a) Cyklista je rychlejší než traktor.

b) Cyklista je pomalejší než traktor.

c) Cyklista a traktor mají stejnou rychlost.

5. Vypočítejte nejmenší společný násobek a největšího společného dělitele čísel:

a) 12 a 32 b) 15 a 25 c) 21 a 22 d) 31 a 93

6. Doplňte vynechanou číslici tak, aby číslo bylo dělitelné čtyřmi. Uveďte všechny možnosti:

a) 5 5 * b) 1 * 2 c) 1 * 7

 

Řešení pošlete na email vera.mondekova@seznam.cz

 

 

Zdravím Vás a přeji hodně trpělivosti a pevné vůle při učení: Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

 

 

Dějepis 7. třída

 

 1. Opakování str. 104 -109  Doba Husitská, Mistr Jan Hus, Husité, Průběh husitských válek, do sešitu vypracujte odpovědi na otázky ze str. 104 -109.
 2. Nová látka str. 146 -151  Třicetiletá válka, České stavovské povstání, Průběh třicetileté války, Důsledky třicetileté války, prostudovat, vypracovat zápis do sešitu.

 

 1. Shlédněte video na odkazu

https://videacesky.cz/video/tricetileta-valka

 

Případné dotazy posílejte na dmondekskola@seznam.cz

Fyzika 7. třída

 1. Opakování – str.100 - 104 Stín a polostín, Zatmění Slunce a Měsíce,
 2. Nová látka – str.107 - 112 Odraz světla v rovinném zrcadle, Kulová zrcadla, , prostudovat, vypracovat zápis do sešitu, do sešitu nakreslit obrázek ze str. 107 vpravo dole, a ze str. 109 obrázek uprostřed vpravo.
 3. Vypracujte níže uvedené otázky
 1. Napiš vzorec pro Archimedův zákon pro kapaliny

 

 1. Napiš tvrzení kdy se těleso vznáší?

 

 

 1. Nakresli, jak se dá ze dvou různých injekčních stříkaček a z hadičky vytvořit jednoduchý hydraulický lis.

 

 

 

 

 

 

 1. Napiš vzorec pro Archimedův zákon pro kapaliny

 

 

Odpovědi vepište k otázkám, celou stránku myší označte, zkopírujte na nový list a tento odešlete jako soubor s označením „ukol F7 vaše příjmení“. Termín do 12.6.2020

Úkoly posílejte na emailovou adresu  dmondekskola@seznam.cz

 1. Shlédněte video na odkazu

https://www.youtube.com/watch?v=dVBlEj9hGC4

https://www.youtube.com/watch?v=yM6Uye4byRE

 

Případné dotazy posílejte na dmondek@seznam.cz

Německý jazyk 7. třída – týden 8. – 12. 6.

 

Thema: Wiederholung Einheit 4 – opakování 4. lekce

Tento týden se soustřeďte na dokončení 4. lekce a cvičení v pracovním sešitě na str. 40 a 41 (z minulého týdne).

Posílám také video – napište mi k němu odpovědi:

https://www.youtube.com/watch?v=cGUPH8gju0U

 

Důkladně si procvičte také slovíčka 4. lekce.

Na zopakování ještě jedno video:

https://www.youtube.com/watch?v=zbE4SHWvRdw

A také připojuji moji oblíbenou Deutsch mit der Socke, také jako opakování:

https://www.youtube.com/watch?v=c0pLKHxxVF4&list=PLOQNZ_ISdUHsa5UzfGqeUmUVEyotpl58G

 


 

 

Kontakt

Základní škola Žulová, okres Jeseník - příspěvková organizace

zszulova@jes.cz

Školní 147 790 65 Žulová

Telefon:
Ředitelka školy - 584 437 031
mobil - 603 205 331
Zástupce řed. - 584 437 407
Školní družina - 737 038 544
Školní jídelna - 584 437 227
Správce tělocvičny - 605 931 248

Vyhledávání

ZŠ Žulová © 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode