2. ROČNÍK

Distanční výuka probíhá na níže uvedeném odkazu. Zde jsou zadány i domácí úkoly.
 
https://www.skolavpyzamu.cz/7l6r5