Advent VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Předvánoční přípravy začaly ve školní družině již před „železnou nedělí“. V projektovém týdnu „Adventní čas“ jsme si vyrobili věnec a zopakovali jsme si vánoční tradice. Začalo velké těšení na nejkrásnější svátky roku. Čekalo nás „Čertování“ v tělocvičně, „Výtvarná Mikulášská soutěž“, „Vánoční koledování“ a „Vánoční strom pro lesní zvířátka“.

čertování

5. prosince přišly děti do školy v maskách čertů a andílků, aby si užily „čertovské vyučování“. Odpoledne je pak čekalo v tělocvičně plnění čertovských disciplín se sladkou odměnou na konci.

Foto: takoka

Text: A. Macečková

 

Fotogalerie: Čertování

mikulášská výtvarná soutěž

Ve čtvrtek 11. prosince měla nejmenší „Písklata“ ve školní družině svoje premiérové vystoupení. Zahájila vyhlášení výsledků „Mikulášské výtvarné soutěže“. Výstavku prací shlédlo 124 dětí a zaměstnanců naší školy a svým hlasem rozhodli, že vítězem soutěže se stal výtvor Matěje Valička, druhý byl výrobek Lucie Hutníkové, třetí se umístila Andrea Storková. Všechny děti, které se do soutěže zapojily, dostaly pochvalný list a sladkou odměnu. Vítězové obdrželi diplom a věcnou cenu.

Foto a text: A. Macečková 

 

Fotogalerie: Mikulášská výtvarná soutěž

vánoční koledování ve školní družině

Pěvecký soubor naší školy, pod vedením paní učitelky Nitkulincové, navštívil, poslední čtvrtek před vánocemi, školní družinu. Sešli jsme se v hojném počtu u punče a cukroví na „Vánočním koledování“. Na koncert se přišli podívat i rodiče dětí a někteří vyučující. Paní ředitelka s panem zástupcem přinesli dětem pěkné vánoční dárky. Všichni jsme úplně podlehli vánoční náladě a odpoledne bylo velmi příjemné.

V pátek jsme připravili nadílku pro lesní zvířátka a zanesli jsme ji na okraj lesa. Aby se i tam dozvěděli, že už tu jsou VÁNOCE.

Foto a text: A. Macečková

 

Fotogalerie: Vánoční koledování