Návštěva městské knihovny

Dne 23.10. 2019 navštívily děti z obou oddělení školní družiny Městskou knihovnu.

Byl zde připraven program s tématikou: Místo, kde bydlíš. Nejprve paní knihovnice Opršalová přečetla úryvek z nové knihy Marie Slezákové -  Fuk a Puk ve městě. Dále si děti vyzkoušely své znalosti z regionů Žulovska, Javornicka, Jesenicka a Olomouckého kraje.

Za skvěle připravený program děkujeme.

Návštěvu knihovny si všichni zopakujeme ve druhém pololetí, program bude pro nás opět překvapením. Všichni víme, že kdo čte, má dovednosti a znalosti do školy i do života.

 

Vychovatelky školní družiny Bc. Eva Schopfová