Návštěva knihovny

Městskou knihovnu jsme se školní družinou navštívili 20. 3. 2019. Paní knihovnice si pro děti připravila zajímavé povídání o cestě knihy od spisovatele ke čtenáři. Co potřebuje spisovatel, aby napsal knihu? Kam pošle rukopis? Kdo je editor, ilustrátor, nakladatel? Kolik se musí zapojit lidí a kolik úsilí to stojí, než si můžeme přečíst novou knihu. Děti se dozvěděly nové informace a chovaly se vzorně, za což jim patří pochvala.

 

Fotogalerie: Návštěva knihovny