Mikulášská soutěž

Ve středu 19. 12. 2018 jsme shlédli v tělocvičně představení dětí z dramatického kroužku. Velmi pěkně zpracované vánoční téma předvedly malé herečky pod vedením paní učitelky Mgr. D. Nitkulincové. Sváteční odpoledne pokračovalo v prostorách prvního oddělení školní družiny, kde jsme slavnostně vyhlásili výsledky výtvarné soutěže, do které se zapojilo 25 dětí. Všechny byly a odměněny za šikovnost a píli.

  1. místo    Ema Lattenbergová
  2. místo    Vojtěch Šarman
  3. místo    Jakub Frančák

O vítězi rozhodli žáci a zaměstnanci naší školy se 178 hlasy. BLAHOPŘEJEME!   

 

Fotogalerie: Mikulášská soutěž