O velikonočního zajíce

Svátky jara jsme ve školní družině oslavili výstavkou výtvarných prací, které děti vyrobily doma, nebo v družince. V úterý 27. března, žáci a pracovníci školy hlasovali, který z výrobků je nejzdařilejší. Krásné a nápadité výtvory dětí bylo těžké ohodnotit. Nakonec byly všichni, co se zapojili, odměněni sladkostí, maličkým dárkem a pochvalným lístkem za snaživost. Vítězové dostali věcnou cenu a diplom.

  1. Nikola Žurková
  2. Václav Stavinoha
  3. Andrea Storková

                                                                Foto a text: A. Macečková

 

Fotogalerie: O velikonočního zajíce