Knihovna 2018

V úterý 13. března navštívily děti ze školní družiny místní knihovnu v Žulové, kde nás přivítala paní knihovnice Opršalová. Společně jsme si povídali o tom, jak se mají děti ke knihám chovat. Poté jsme si přečetli ukázky z knihy Tajemství jedné knihovny, aneb, Ze života knižních skřítků. Knihou nás provázel skřítek Hašpršlula        s ostatními hodnými skřítky v knihách. Milým překvapením pro děti byla sladká odměna od paní knihovnice. Za příjemně strávené chvíle v knihovně děkujeme. Návštěva byla pro děti přínosná, dozvěděly se spoustu zajímavých a užitečných rad o knihách.

Foto a text: J. Švardalová

 

Fotogalerie: Knihovna 2018