Den Země

Den Země je svátek, který si ve školní družině připomínáme různými aktivitami, jež se týkají ochrany životního prostředí. Bavili jsme se vytvářením výrobků z odpadového materiálu, malovali jsme zeměkouli, naučili jsme se básničku o ochranné ozónové vrstvě a také jsme vyrazili za krásou naší krajiny, na turistickou vycházku na Boží horu.Třicet dětí bylo rozděleno do skupinek, které společně plnily přírodovědné úkoly po cestě na Boží horu. Akce se konala 17. dubna, za krásného jarního počasí. Bezvadné chování, snaha a zdolání vrcholu místní turistické atrakce bylo oceněno pochvalou a malou sladkostí. Poděkování patří i dětem z turistického oddílu, které se podílely na organizaci akce.

                                                               Foto a text: A. Macečková

 


Fotogalerie: Den Země