Boží hora 2017

Projektový týden „ Země má svátek“ má ve školní dužině již svou tradici. V tomto čase se věnujeme ekologii, vzniku planety, přírodním krásám na Zemi. Završením obvykle bývá turistická vycházka na Boží horu organizovaná společně s Turistickým oddílem Žulová, spojená s plněním přírodovědného kvízu.

V letošním roce ( 26. dubna) však musela být, pro nepřízeň počasí, naplánovaná akce upravena a přesunuta do tělocvičny. Přesto se třicet jedna účastníků pobavilo a poměřilo si své znalosti z přírodovědy. Nakonec si v prostorách družiny vyzkoušeli, že se dá i použitá pet láhev změnit v zábavnou hračku. Doufáme, že příští rok nebude pršet, ani sněžit a turistickou vycházku si užijeme.

                                                                            Foto a text: A. Macečková

 

Fotogalerie: Boží hora 2017

<< 1 | 2