výtvarná soutěž "O velikonočního zajíce" 2015

Ve středu 1. 4. 2015 dopoledne chodily třídní kolektivy do školní družiny na výstavku dětských výtvarných prací s jarní a velikonoční tématikou. Zaměstnanci a žáci měli možnost dát svůj hlas výrobku, který se jim zdál nejzdařilejší.
Odpoledne malá Písklátka, pod vedením paní učitelky Kořenkové, krátkým koncertem uvedla vyhlášení výsledků výtvarné soutěže. Chlapci z první a druhé třídy přednesli několik pomlázkových koled.
Sto šedesát pět hlasů rozhodlo o tomto umístění:
1. Výrobek číslo 5 Lucie Hutníkové
2. Výrobek číslo 1 Nicolase Beňáka
3. Výrobek číslo 15 Vojtěcha Frančiaka
Všechny děti, které se do soutěže zapojily, byly vyzdviženy za pracovní úsilí, nápaditost a trpělivost při tvoření svých výrobků. Byly odměněny pochvalným listem a sladkostí. Vítězové dostali diplomy a věcné ceny. Nechyběl ani čokoládový zajíc.
Děkujeme Písklátkům za pěkné vystoupení.
Foto: M. Černoch
Text: A. Macečková

 

Fotogalerie: O velikonočního zajíce