O velikonočního zajíce

Do výtvarné soutěže pořádané školní družinou se zapojilo 17 dětí převážně z 1. a 2. třídy, jedna dívka ze třetí třídy a jedna páťačka. Z dětských prací jsme zhotovili pěknou jarní výstavku. Děti a zaměstnanci školy svými hlasy rozhodli o vítězi soutěže.

            Na úvod vyhlášení výsledků nám v družince s paní učitelkou Kořenkovou zakoncertovali nejmladší flétnisti ze souboru „Písklátka“. Za milé a krásné představení děkujeme.

            Všichni účastníci výtvarné soutěže byli oceněni za píli a tvořivost. Byly jim předány pochvalné lístky a sladkosti. Diplomy a malé věcné odměny putovaly k vítězům výtvarné soutěže „O velikonočního zajíce 2016“.

  1. místo Beáta a Natálie Kapečkovy
  2. místo Nikola Žurková
  3.  místo Lucie Hutníková

 

Foto a text: A. Macečková

Fotogalerie: O velikonočního zajíce