Drakiáda

Počasí nás nenechalo proběhnout se po pastvinách s draky, proto jsme se rozhodli pro jiný způsob, jak si užít dračí zábavu. Naše tělocvična se 14. října změnila na dračí doupě a vyklubalo se zde šest krásných dráčků. Děti byly rozděleny na skupinky a procházely jednotlivá stanoviště. Krok za krokem plnily úkoly a postupně vytvořily velmi zdařilé papírové draky, které v závěru vtipně pojmenovaly. Za hezké chování a pilnou práci byly odměněny pochvalou a malou sladkostí. Poděkování patří i dívkám ze šesté třídy, které pomáhaly mladším kamarádům na stanovištích. Jak se dětem práce povedla? To můžete posoudit na přiložených fotografiích.

Foto: Švardalová, Černochová

Text: Macečková

Fotogalerie: Drakiáda