Cesta za pokladem

Společnou akcí školní družiny a turistického oddílu jsme se rozloučili se školním rokem. Oblíbená „Cesta za pokladem“ se konala 22. 6. 2016 a zúčastnilo se jí 32 dětí.  Po krátkém seznámení s průběhem akce a upozorněním na bezpečné chování jsme se vydali po šipkách až k Borovému vrchu, kde byl ukrytý poklad. Stejně jako loni, byl nejúspěšnějším hledačem Radek Stork. Po rozdělení pokladu jsme pokračovali k odpočívadlu pod Boží horou, kde si děti opekly špekáčky. Posilnění jsme se vydali na zpáteční cestu. Počasí bylo skvělé a děti se chovaly moc hezky.  Děkuji paní učitelce Černochové, Švardalové a všem dětem za pěkné odpoledne a přeji hezké prázdniny.

Foto a text: A. Macečková

Fotogalerie: Cesta za pokladem