Čertování

 

Ve středu 2. prosince se školou prohánělo mnoho malých čertů, čertic a také jsme se mohli potkat s několika andělíčky. „Čertovské“ dopolední vyučování na prvním stupni jsme ukončili ve školní družině plněním zábavných disciplín v naší tělocvičně. Čerti, čertice i andělé museli prokázat zručnost, obratnost, sílu, rychlost, schopnost spolupracovat i chytrost a důvtip. Za splnění disciplín byli všichni odměněni dobrou náladou a  malým mlsem. Na stanovištích pomáhala děvčata ze šesté třídy, kterým patří náš dík. Vychovatelky školní družiny.

Foto a text: A. Macečková

Fotogalerie: Čertování