Boží hora 2016

Den Země slavíme každoročně v naší družině turisticko přírodovědnou vycházkou na Boží horu.

Dvacet pět dětí ze školní družiny a turistického oddílu se 26. dubna vydalo na výšlap k dominantě našeho města.

Sešli jsme se v prvním oddělení, společně jsme si naplánovali trasu a hlavně jsme si připomněli bezpečné chování na cestě. Losováním jsme se rozdělili do sedmi skupinek, které měly za úkol splnit po výstupu na Boží horu přírodovědný kvíz a také zavěsit na lípu slib Zemi.

Počasí bylo skvělé, nálada výborná a všechny úkoly splněny. Za bezvadné chování si děti zasloužily velkou pochvalu.

Foto: J. Švardalová

Text: A. Macečková

 

Fotogalerie: Boží hora 2016