Knihovna 2021

Ve školní družině se snažíme, aby děti rády četly a uměly si vybrat vhodnou knihu, která je bude bavit. Proto navštěvujeme městskou knihovnu a nabízíme jim mnoho knižních titulů pro ně vhodných.

Ve středu 20. října jsme zavítali na návštěvu do naší městské knihovny. Paní knihovnice měla pro děti připraven program, do kterého byly aktivně zapojeny. Také nám umožnila v kamenickém muzeu shlédnout sbírku minerálů z celého světa. Nakonec děti obdarovala drobnými reklamními předměty a nezapomněla ani na malou sladkost. Poděkování patří paní Opršalové a také dětem, které se, po celou dobu, moc hezky chovaly.

 

Knihovna 2021