Eko šipkovaná

Žáci, kteří navštěvují Eko kroužek, si pod vedením paní učitelky Harbichové, připravily pro své mladší kamarády ze školní družiny EKO ŠIPKOVANOU. Tak se stalo, že ve čtvrtek 4. 11. 2021 se v odpoledních hodinách hemžily po škole skupinky dětí, po šipkách hledaly jednotlivá stanoviště a plnily nachystané kvízy a úkoly zaměřené na přírodu a ochranu životního prostředí.  Když se podařilo vše zvládnout, byly zhodnoceny znalosti i chování dětí. Samozřejmě nechyběla sladká odměna.

 

Eko šipkovaná