Den dětí v ŠD

Zábavné odpoledne ve školní družině pomohly uskutečnit žákyně osmé a deváté třídy s paní učitelkou Andělovou, za což jim patří poděkování. Druhého června si děti ze školní družiny užily svůj svátek v podobě různých veselých disciplín. Každá byla vždy odměněna. Dětem náleží pochvala za hezké chování.

 

Foto a text: Alena Andělová

 

Den dětí v ŠD