Boží hora 2022

Na turistickou vycházku s plněním přírodovědných úkolů jsme se s dětmi vydali 10. 5. 2022. Na Boží horu vystoupalo 46 dětí ze školní družiny a turistického kroužku. Náhodný los je rozdělil do barevných skupinek. Starší děti z turistického oddílu vedly mladší kamarády a společně plnily připravené úkoly. Za bezvadné vykonání skupinové práce a hezké chování, byli všichni odměněni drobnou sladkostí.

Na krásném místě, které neodmyslitelně patří k našemu městečku, jsme si užili krásné odpoledne.

 

Text a foto: Alena Macečková

 

 

Boží hora 2022